Arias-Freixedo, Bieito. “Unha Nova Proposta De Lectura E interpretación Para O V. 9 Da «cantiga Da guarvaia»: Des Aquelha Vs. De Saquelha”. Revista Galega de Filoloxía 170 (November 11, 2016): 11-31. Accessed February 27, 2020. http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2016.17.0.1869.