Carvalho, Maria José. “Sobre As Orixes Dos Valores De /E/ átono En posición Medial No portugués Europeo E Brasileiro”. Revista Galega de Filoloxía 160 (December 10, 2015): 43-73. Accessed April 7, 2020. http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2015.16.0.1378.