[1]
X. Regueira, “Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política”, RGF, vol. 20, Dec. 2019.