[1]
E. Rodríguez Fernández, “Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico”, RGF, vol. 19, pp. 167-174, Dec. 2018.