[1]
X. López-Viñas, “Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega”, RGF, vol. 19, pp. 161-166, Dec. 2018.