[1]
G. Pérez Barcala, “Tradución, tradición e edición: consideracións desde o prólogo do Tratado de Alveitaria galego”, RGF, vol. 19, pp. 107-129, Dec. 2018.