[1]
M. J. Carvalho, “Sobre as orixes dos valores de /e/ átono en posición medial no portugués europeo e brasileiro”, RGF, vol. 16, pp. 43-73, Dec. 2015.