Regueira, X. (2019) “Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política”, Revista Galega de Filoloxía, 200. doi: 10.17979/rgf.2019.20.0.5922.