Pérez Barcala, G. (2018) “Tradución, tradición e edición: consideracións desde o prólogo do Tratado de Alveitaria galego”, Revista Galega de Filoloxía, 190, pp. 107-129. doi: 10.17979/rgf.2018.19.0.4949.