López-Viñas, X. (2015) “Recensión: Belén López Meirama / María Álvarez de la Granja, Léxico dispoñible en galego”, Revista Galega de Filoloxía, 160, pp. 211-216. doi: 10.17979/rgf.2015.16.0.1385.