Marques, M. A. (2015) “Para unha análise lingüística dos discursos. A heteroxeneidade enunciativa como principio ordenador da investigación”, Revista Galega de Filoloxía, 160, pp. 107-121. doi: 10.17979/rgf.2015.16.0.1380.