Regueira, Xosé. 2019. “Variación fonética, a Lingua Da Esfera Pública E estándar Oral: Entre a lingüística E a política”. Revista Galega De Filoloxía 20 (December). https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5922.