Carvalho, Maria José. 2015. “Sobre As Orixes Dos Valores De /E/ átono En posición Medial No portugués Europeo E Brasileiro”. Revista Galega De Filoloxía 16 (December), 43-73. https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1378.