PÉREZ BARCALA, G. Tradución, tradición e edición: consideracións desde o prólogo do Tratado de Alveitaria galego. Revista Galega de Filoloxía, v. 19, p. 107-129, 30 Dec. 2018.