VARELA ARMAS, L. Recensión: Héctor Cajaraville Araújo, Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres. Revista Galega de Filoloxía, v. 18, p. 177-182, 12 Dec. 2017.