LÓPEZ-VIÑAS, X. Recensión: Belén López Meirama / María Álvarez de la Granja, Léxico dispoñible en galego. Revista Galega de Filoloxía, v. 16, p. 211-216, 10 Dec. 2015.