CARVALHO, M. J. Sobre as orixes dos valores de /e/ átono en posición medial no portugués europeo e brasileiro. Revista Galega de Filoloxía, v. 16, p. 43-73, 10 Dec. 2015.