Regueira, X. (2019). Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política. Revista Galega De Filoloxía, 20. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5922