Pérez Barcala, G. (2018). Tradución, tradición e edición: consideracións desde o prólogo do Tratado de Alveitaria galego. Revista Galega De Filoloxía, 19, 107-129. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4949