Varela Armas, L. (2017). Recensión: Héctor Cajaraville Araújo, Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres. Revista Galega De Filoloxía, 18, 177-182. https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3189