Marques, M. A. (2015). Para unha análise lingüística dos discursos. A heteroxeneidade enunciativa como principio ordenador da investigación. Revista Galega De Filoloxía, 16, 107-121. https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1380