(1)
Regueira, X. Variación fonética, a Lingua Da Esfera Pública E estándar Oral: Entre a lingüística E a política. RGF 2019, 20.