(1)
Pérez Barcala, G. Tradución, tradición E edición: Consideracións Desde O prólogo Do Tratado De Alveitaria Galego. RGF 2018, 19, 107-129.