(1)
López-Viñas, X. Notas Sobre a derivación Regresiva No Galego Medieval. RGF 2018, 19, 93-105.