(1)
Arias-Freixedo, B. Unha Nova Proposta De Lectura E interpretación Para O V. 9 Da «cantiga Da guarvaia»: Des Aquelha Vs. De Saquelha. RGF 2016, 17, 11-31.