[1]
Regueira, X. 2019. Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política. Revista Galega de Filoloxía. 20, (Dec. 2019). DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5922.