[1]
Carvalho, M.J. 2015. Sobre as orixes dos valores de /e/ átono en posición medial no portugués europeo e brasileiro. Revista Galega de Filoloxía. 16, (Dec. 2015), 43-73. DOI:https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1378.