Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico

  • Elías Rodríguez Fernández Universidade da Coruña
Palabras chave recensión, lingüística histórica, dialectoloxía, lingua galega

Resumo

Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico, Vigo, Universidade de Vigo, 2016.

Citas

­­­⁣⁣
Publicado
2018-12-30
Como citar
Rodríguez Fernández, E. (2018). Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico. Revista Galega De Filoloxía, 19, 167-174. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4953
Sección
Recensións