Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega

Palabras chave recensión, fonética e fonoloxía históricas, lingua galega, gramática histórica, historia da lingua

Resumo

Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega, Vigo, Xerais, 2017, 699 páxinas.

Citas

Ferreiro, Manuel (1999) [1995]. Gramática histórica galega. I. Fonética e Morfosintaxe. Santiago de Compostela: Laiovento.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1998). Gramática da lingua galega. I. Fonética e fonoloxía. Vigo: A Nosa Terra.

Santalha, José Martinho Montero (2002). “Existe rima de vogal aberta com vogal fechada na poesia trovadoresca galego-portuguesa?”, Revista Galega de Filoloxía, 3, 107-143.

Publicado
2018-12-30
Como citar
López-Viñas, X. (2018). Recensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega. Revista Galega De Filoloxía, 19, 161-166. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4952
Sección
Recensións