Unha mirada cara a u e onde n’As Cantigas de Santa María: un traballo cuantitativo

  • Brian Gravely University of Georgia
Palabras chave galego-portugués, lírica medieval, cantigas, adverbio, locativo

Resumo

A variabilidade lingüística dos adverbiais u e onde é unha das diferenzas máis excepcionais no galego-portugués. Aquí pretendo analizar de xeito cuantitativo os usos de ambos os adverbios, fixándome tanto na variación ortográfica coma na variación semántica. A miña análise baséase nunha das coleccións máis grandes das composicións líricas da Idade Media, As Cantigas de Santa María, e probo que os usos específicos de u e onde documentados neste período para o galego-portugués marcaban os usos orixinais das respectivas variantes do latín.

Citas

Bittencourt, Vanda de Oliveira. (2003). “U e onde nas Cantigas de Santa Maria: caminhos de gramaticalização e de discursivização”. En Leão, A. V. / Bittencourt, V. d. O. (eds.), IV Encontro internacional de estudos medievais (Minas Gerais, 4/7-7-2001), 159-167. Minas Gerais: Belo Horizonte.

Bonfim, Monteiro (1993). Variação e mudança no portugués arcaico: o caso de u e de onde. Palavra, n.1, 96-116. Rio de Janeiro.

Fidalgo Francisco, Elvira (2002). As Cantigas de Santa María. Vigo: Xerais.

Lewis, Charlton, T. (1890). An Elementary Latin Dictionary. New York: American Book Company.

Maurer, Theodoro, Jr. (1959). Gramática do latim vulgar. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica.

Mettmann, Walter (ed.) (1981). As Cantigas de Santa María. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Said Ali, M. (1966). Gramática histórica da línga portuguêsa. São Paulo: Edições Melhoramentos.

Snow, Joseph (1977). The Poetry of Alfonso X, El Sabio: A Critical Bibliography. London: Grant & Cutler, Ltd.

Tavani, Giuseppe. (1986). A poesía lírica galego-portuguesa. Vigo: Galaxia, D.L.

Publicado
2017-12-12
Como citar
Gravely, B. (2017). Unha mirada cara a u e onde n’As Cantigas de Santa María: un traballo cuantitativo. Revista Galega De Filoloxía, 18, 69-78. https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3180
Sección
Artigos