Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n´O Gaiteiro de Lugo

  • Cristian Pernas-Rubal

Resumo

Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n´O Gaiteiro de Lugo. 2015, A Coruña, Baía Edicións, 125 páxinas.
Publicado
2016-11-08
Como citar
Pernas-Rubal, C. (2016). Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n´O Gaiteiro de Lugo. Revista Galega De Filoloxía, 17, 187-190. https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1875
Sección
Recensións