Recensión: Carlos Alberto Faraco, História sociopolítica da língua portuguesa

Pere Comellas

Resumo


Recensión: Carlos Alberto Faraco, História sociopolítica da língua portuguesa. São Paulo: Parábola, 2016, 399 páxinas.

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1877

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.