Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n´O Gaiteiro de Lugo

Cristian Pernas-Rubal

Resumo


Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n´O Gaiteiro de Lugo. 2015, A Coruña, Baía Edicións, 125 páxinas.

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1875

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.