Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira, s/n
15008 A Coruña (Galiza)

Contacto principal

Xosé Manuel Sánchez Rei
Director

Contacto de soporte

RGF