WONG MERAZ, V.; ALDRETE ACUÑA, C. Aforamientos e inmunidades. Estudio comparativo de las garantías parlamentarias en México y España. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, v. 22, p. 418-446, 12 mar. 2019.