[1]
A. Sato Kotani, G. Jiménez Palma, J. Varas Schumacher, y J. V. Pantin Ruiz, «El cine revivido», aarc, vol. 5, pp. 256-281, dic. 2017.