Área de Construcciones Arquitectónicas
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña
Rúa da Fraga s/n
15192 A Coruña
ESPAÑA

Contacto principal

Esteban Fernández-Cobián
Editor
Universidade da Coruña
Teléfono (+34) 981167000 ext.5243

Contacto de soporte

Esteban Fernández-Cobián