Vol 1, No 17 (2014)

Da formación á profesionalización na educación ambiental

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2014.17.0

A Educación Ambiental é un ámbito profesional que en moitos países iberoamericanos e lusófonos está sen regular, polo que en moitos deles comezaron a despuntar movementos  de cara á profesionalización do sector. A formación a xogado un papel fundamental, por unha banda, porque facilitou a adquisición de coñecementos e técnicas, e por outras banda porque otorgou titulacións e credenciais a un importante número de profeionais que agora reivindican normalizar a súa situación.

Neste número algúns autores realizan aportacións arredor da formación dos profesionais en distintos contextos e realidades, e outros mostran espazos de especialización e acción da Educación Ambiental.


Por outra banda, adiántase un artigo sobre un estudo de como está a afectar a crise económica no sector da Educación Ambiental. Un análise e reflexión tan oportuno como necesario.


Desde o Consello de Dirección entendemos que este número non pecha nin aborda o tema na súa totalidade, polo que o entendemos como un convite para seguir profundizando e avanzado nestas cuestións.

Full Issue

View or download the full issue PDF (Galego)

Table of Contents

THEORETICAL FRAMEWORKS

A formação dos profissionais que atuam com educação ambiental nosórgãos públicos do Extremo Oeste Paulista/Brasil PDF (Galego)  7-23
Angélica Góis Morales, Izabel Cristina Gil, Cristina Hashimoto  

TRAJECTORIES AND CHALLENGES

O impacto da crise económica no campo da Educación Ambiental en Galicia: análise comparada da situación profesional en 2007 e 2013 PDF (Galego)  25-50
Pablo A. Meira Cartea, María Barba Núñez, Juan José Lorenzo Castiñeiras  

RESOURCES AND SOCIAL TOOLS

O comic, o humor gráfico e a natureza PDF (Galego)  51-59
Tomás Cuesta González  

BANK OF BEST PRACTICES

Educação Ambiental no precurso da sustentabilidade (um exemplo de caso/2013)2014) PDF (Galego)  73-80
Lucília Guedes