[1]
K. M. Bisquert i Pérez, “A Rede de Hortas Municipais de Santiago de Compostela (Galiza) e as súas implicacións para a Educación Ambiental”, AMS, vol. 23-24, no. 1, pp. 141-163, Mar. 2018.