Bisquert i Pérez, K. M. (2018) “A Rede de Hortas Municipais de Santiago de Compostela (Galiza) e as súas implicacións para a Educación Ambiental”, AmbientalMENTEsustentable, 23-24(1), pp. 141-163. doi: 10.17979/ams.2017.01.023-024.3372.