Bisquert i Pérez, Kylyan Marc. 2018. “A Rede De Hortas Municipais De Santiago De Compostela (Galiza) E As Súas implicacións Para a Educación Ambiental”. AmbientalMENTEsustentable 23-24 (1), 141-63. https://doi.org/10.17979/ams.2017.01.023-024.3372.