Bisquert i Pérez, K. M. (2018). A Rede de Hortas Municipais de Santiago de Compostela (Galiza) e as súas implicacións para a Educación Ambiental. AmbientalMENTEsustentable, 23-24(1), 141-163. https://doi.org/10.17979/ams.2017.01.023-024.3372