“Mulleres colleiteiras” e alumnado de Educación Social: unha experiencia de aprendizaje e servizo

  • Neves Arza Arza Universidade da Coruña
  • Laura Cruz López Universidade da Coruña
  • Araceli Serantes-Pazos Universidade da Coruña
Palabras chave educação ambiental, aceite doméstico usado, exclusión social, mujer, aprendizaxe e servizo.

Resumo

No curso 2015/16, o alumnado de 1º e 3º de Educación Social participou nun proxecto de Aprendizaxe e Servicio (ApS) co colectivo de “Mulleres colleiteiras”. Os obxectivos fóron visibilizar o seu traballo de recollida e valorización dun residuo –aceites domésticos usados– e conseguir maior apoio da comunidade universitaria na recollida. “Mulleres colleiteiras” son unha cooperativa de traballo asociado formado por mulleres en situación de exclusión social, co apio da ONGD Arquitectura sen Fronteiras. A súa iniciativa ten un triple beneficio: económico, social e ambiental. O alumnado -no marco de tres materias- deseñou unha campaña de sensibilización centrada en tres dimensións: coñecer as razóns de exclusión social e laboral deste colectivo, coñecer os problemas do verquido de aceite doméstico na rede de auga potable e coñecer en profundidade a iniciativa das “mulleres colleiteiras”. Os resultados foron moi positivos por: o incremento de aceite recollido, o recoñecemento que recibiron as mulleres e a satisfacción do alumnado en aunar coñecemento-acción-transformación.

Citas

CUFIE (s/d). Documento Marco do Programa de Aprendizaxe e Servicio na UDC. https://www.udc.es/cufie/INNOVACION/ApS/Documentacion.html

MENDÍA GALLARDO, Rafael (2012). El Aprendizaje-Servicio como una estrategia inclusiva para superar las barreras al aprendizaje y a la participación, Revista de Educación Inclusiva, vol. 5, nº 1, pp. 71-82.

MENDÍA, Rafael e Víctor MORENO (2010): Aprendizaje y Servicio Solidario: una estrategia para la inclusión social. Bilbao: Zerbikas Fundazioa.

PUIG, Josep, Roser Batlle, Carme Bosch e Josep Palos (2007). Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía. Barcelona: Editorial Octaedro.

Publicado
2018-03-16
Como citar
Arza Arza, N., Cruz López, L., & Serantes-Pazos, A. (2018). “Mulleres colleiteiras” e alumnado de Educación Social: unha experiencia de aprendizaje e servizo. AmbientalMENTEsustentable, 23-24(1), 393-400. https://doi.org/10.17979/ams.2017.01.023-024.3392