A Rede de Hortas Municipais de Santiago de Compostela (Galiza) e as súas implicacións para a Educación Ambiental

  • Kylyan Marc Bisquert i Pérez SEPA-Interea, Universidade de Santiago de Compostela
Palabras chave Hortas Municipais, Alimentación, Sustentabilidade, Administración Local, Agricultura Urbana.

Resumo

Santiago de Compostela conta con hortas urbanas municipais dende 2008 grazas a un proxecto piloto de instalación de parcelas no parque de Belvís, no marco dunha estratexia consistorial para diversificar os usos das zonas verdes en clave de ocio saudable. Como finalidades, a recuperación dos saberes tradicionais, a mellora paisaxística e a promoción da agricultura ecolóxica. Nove anos despois, coa disposición de novas instalacións como resposta á demanda, a cidade goza dunha rede que integra cinco espazos máis, sumando ao redor de duascentas parcelas. O perfil das participantes é diverso, facilitando interaccións interxeracionais e á emerxencia de dinámicas sociocomunitarias. Porén, malia o seu potencial socioeducativo, non se conta cun programa de Educación Ambiental asociado dende 2011. Este traballo pretende salientar a relevancia destes equipamentos para a promoción dunha alimentación sustentable e a reconciliación cidadá coa riqueza cultural e biolóxica dos agroecosistemas galegos. Para tal fin, profúndase nesta experiencia dende as olladas das súas protagonistas, mediante entrevistas semiestruturadas a usuarias e responsables técnicas e políticas, complementadas cun grupo de discusión. O que en definitiva se pretende é suscitar a reflexión acerca das implicacións deste tipo de iniciativas para a construción dunha cultura da sustentabilidade social e ambiental nos contextos urbanos galegos.

Citas

ALONSO BENITO, Luís Enrique (1998): La mirada cualitativa en sociología. Madrid, Fundamentos.

BISQUERT i PÉREZ, Kylyan Marc (2013): As Hortas Municipais de Belvís (Santiago de Compostela): unha experiencia de Educación Ambiental? Estudo do caso [Traballo Fin de Grao]. Santiago de Compostela, Repositorio Minerva - Universidade de Santiago de Compostela. Recuperado de http://hdl.handle.net/10347/12825 [Consulta: 23-08-17]

CARIDE GÓMEZ, José Antonio; e MEIRA CARTEA, Pablo Ángel (2001): Educación Ambiental y Desarrollo Humano. Barcelona, Ariel.

DUCHEMIN, Éric (Dir.) (2013): Agriculture urbaine: aménager et nourrir la ville. Montréal, Vertigo.

DURAND FOLCO, Jonhatan (2017): À nous la ville! Traité de municipalisme. Montréal: Écosociété.

LOZANO HERNÁNDEZ, Jorge; PEÑA-MARÍN, Cristina; e ABRIL CURTO, Gonzalo (1997): Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. Madrid, Cátedra.

MORÁN ALONSO, Nerea (2010): “Agricultura urbana: un aporte a la rehabilitación integral”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 111, 99-111. Recuperado de http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/111/agricultura_urbana_N._MORAN.pdf [Consulta: 23-08-17]

MORÁN ALONSO, Nerea; e HERNÁNDEZ AJA, Agustín (2011): “Historia de los huertos urbanos. De los huertos para pobres a los programas de agricultura urbana ecológica”, en Actas del I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana. Recuperado de http://oa.upm.es/12201/1/INVE_MEM_2011_96634.pdf [Consulta: 07-08-17]

NADAL FUENTES, Ana (2015): “Agricultura urbana en el marco de un urbanismo sostenible”, en Elisava Temes de Disseny, 31, 92-103. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/Temes/article/view/299338/388832 [Consulta: 07-08-17]

RICHTER ITURREGUI, Fernando (2017): Los huertos urbanos y el cultivo de sí. La agricultura urbana en España y el País Vasco como experiencia de ocio emergente y fenómeno social en expansión [Tesis doctoral]. Bilbao, Universidad de Deusto.

Publicado
2018-03-16
Como citar
Bisquert i Pérez, K. M. (2018). A Rede de Hortas Municipais de Santiago de Compostela (Galiza) e as súas implicacións para a Educación Ambiental. AmbientalMENTEsustentable, 23-24(1), 141-163. https://doi.org/10.17979/ams.2017.01.023-024.3372