A Carta da Terra

  • Comisión Mundial para o Ambiente e Desenvolvemento das Nacións Unidas Comisión Mundial para o Ambiente e Desenvolvemento das Nacións Unidas