A experiencia educativa do Xardín Botánico de Córdoba

Bárbara Martínez Escrich

Resumo


Os xardíns botánicos de hoxe en día desenvolven funcións que van máis alá das relacionadas co estudo e a conservación da diversidade vexetal. A educación ambiental con verteuse nun dos principais puntos de preocupación para os xardíns botánicos e moitos destes aspiran a promover a idea de desenvolvemento sustentable nos seus visitantes. Porén, é posible que algúns dos programas educativos desenvolvidos nos xardíns botánicos presenten carencias respecto aos verdadeiros obxectivos da educación ambiental. Cuestións como a participación e o compromiso teñen que ser tidas en conta á hora de deseñarmos os programas educativos, para o cal son fundamentais aspectos como a avaliación e a investigación educativa.


Palabras clave


Xardín botánico, biodiversidade, educación ambiental, deseño de programas educativos

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2008.6.0.764

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.