Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas(A/A Belén Fernández Suárez)Facultade de SocioloxíaUniversidade da CoruñaCampus de Elviña, Elviña, s/n. 15071. A Coruña.

Contacto principal

Belén Fernández Suárez
Universidade da Coruña
Teléfono (+34) 981167000 ext.4817

Contacto de soporte

ARIEF
Teléfono 981167000 (Ext. 4817)