Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas

(A/A Belén Fernández Suárez)

Facultade de Socioloxía

Universidade da Coruña

Campus de Elviña, Elviña, s/n. 15071. A Coruña.

Contacto principal

Belén Fernández Suárez
Universidade da Coruña
Teléfono (+34) 981167000 ext.4817

Contacto de soporte técnico

ARIEF
Teléfono 981167000 (Ext. 4817)